jQuery Slider
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Nội dung câu hỏi: khi thanh toán tiền nước qua ngân hàng muốn biết tháng sử dụng bao nhiêu khối nước để xem ngân hàng trừ tiền có đúng không cần biết thông báo thu tiền nước hàng tháng là bao nhiêu khối nước làm sao?
Câu trả lời:

- Chào bạn có thể tra lịch sử dùng nước hoặc xem trên mục hóa đơn điện tử để biết chi tiết thông tin sử dụng nước hàng tháng của gia đình mình trên website: http://www.cskh.tiwaco.com.vn/

- Bạn có thể tra cứu thông tin hóa đơn qua trang ZALO "TIWACO" của công ty có hướng dẫn : http://www.tiwaco.com.vn/News/?ID=397&CatID=59