jQuery Slider
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

                                        

HƯỚNG DẪN TẢI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ


Để xem, tải và in được Hóa đơn điện tử, người dùng phải Đăng nhập bằng tài khoản người dùng (đã được đăng ký trước).

Sau đó chọn Tra cứu thông tin -> Hóa đơn điện tử

Nếu Kỳ và Năm của Khách hàng chưa có Thông tin tin Hóa đơn (Hóa đơn chưa ký) thì xuất hiện thông báo

Để tìm kiếm Hóa đơn của Kỳ, Năm khác. Chúng ta chọn Kỳ và Năm rồi nhắp nút lệnh

Ví dụ: Chọn Kỳ 4 Năm 2018. Rồi nhắp nút lệnh . Khi đó có kết quả sau:

Nếu khách hàng chưa nộp tiền thì chỉ cho phép xem và tải Giấy báo tiền nước như sau:

1. Đối với trình duyệt Mozilla Firefox

Sau khi nhấn chuột vào , trình duyệt sẽ tải về dữ liệu hóa đơn điện tử như sau:


                                                

Nhấn nút "OK"  để tải về.

2. Đối với trình duyệt Google Chrome

Sau khi nhấn chuột vào , trình duyệt sẽ tải về dữ liệu hóa đơn điện tử như sau:


Nhấn phải chuột vào Download hoặc nhấn chuột vào ,  xong nhấn "Show in folder" để tìm đến file mới tải về

3. Đối với trình duyệt Internet Explorer (IE)

Sau khi nhấn chuột vào , trình duyệt sẽ tải về dữ liệu hóa đơn điện tử như sau:


Nhấn nút "Save" để tài về

Chú ý: Xảy ra lỗi không thể tải được hóa đơn điện tử do các trình duyệt internet thường được thiết lập mặc định chặn Pop-up Blocker.