jQuery Slider
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HƯỚNG DẪN IN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Để xem, in và tải được Hóa đơn điện tử, người dùng phải Đăng nhập bằng tài khoản người dùng (đã được đăng ký trước).

Sau đó chọn Tra cứu thông tin -> Hóa đơn điện tử

Nếu Kỳ và Năm của Khách hàng chưa có Thông tin tin Hóa đơn (Hóa đơn chưa ký) thì xuất hiện thông báo

Để tìm kiếm Hóa đơn của Kỳ, Năm khác. Chúng ta chọn Kỳ và Năm rồi nhắp nút lệnh

Ví dụ: Chọn Kỳ 4 Năm 2018. Rồi nhắp nút lệnh . Khi đó có kết quả sau:

Nếu khách hàng chưa nộp tiền thì chỉ cho phép xem và Xem và In Giấy báo tiền nước như sau:

Để In Hóa đơn điện tử ngưởi dùng thực hiện các Bước sau:

Bước 1: Người dùng nhắp chọn , hóa đơn sẽ xuất hiện như hình dưới

Bước 2: Người dùng chọn nút lệnh .

Bước 3: Trình duyệt sẽ xuất hiện hình hộp thoại in như hình bên dưới.

Hộp thoại hiển thị sẽ khác nhau tùy theo trình duyệt:

  •      Trình duyệt IE: người dùng chọn máy in và kích "Print", hóa đơn sẽ được in ra.

  • Trình duyệt Firefox: người dùng chọn máy in và kích "OK", hóa đơn sẽ được in ra

  • Trình duyệt Chrome: trình duyệt hiển thị máy in mặc định, nếu người dùng muốn đổi sang máy in khác thì chọn "Thay đổi"/ "change", nếu không thì kích chọn "In"/ "Print", hóa đơn sẽ được in ra

Chú ý: Để in Hóa đơn trên nửa trang A4 thì chọn , rồi thiết lập các thông số như sau: