jQuery Slider
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
muốn biết thông báo thu tiền nước xem mỗi tháng sử dụng mấy khối nước

- Chào bạn có thể tra lịch sử dùng nước hoặc xem trên mục hóa đơn điện tử để biết chi tiết thông ...
Xem thêm

thanh toán qua ngân hàng
vui lòng truy cập website http://tiwaco.com.vn/quangcao.aspx...
Xem thêm
Chỉ số đồng hồ nước

có 2 cách:

1. Bạn xem thông tin chi tiết trên thông báo hay hóa đơn điện tử tiền nước sau k...
Xem thêm

Hóa đơn nước

Chào quý Khách Hàng!

Thanh toán online qua các kênh của ngân hàng, kênh thu hộ,... Xem thêm