jQuery Slider
THÔNG TIN GIÁ BÁN NƯỚC
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ NƯỚC SẠCH 2018


“Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa tỉnh Tiền Giang”
 
Căn cứ Quyết định số: 2060/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của UBND Tỉnh Tiền Giang, về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của Ủy ban nhân tỉnh về việc phê duyệt phương án điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;
Nay công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang trân trọng thông báo đến toàn thể Quý khách hàng có sử dụng nước do Công ty cung cấp: kể từ kỳ ghi thu lượng nước tiêu thụ kỳ 09 năm 2018, giá nước được điều chỉnh như sau:
       

Đối tượng, mục đích sử dụng

Mức tiêu thụ

Đơn giá (đ/m3)

Sinh hoạt

Từ      1 – 10 m3/hộ/tháng

7.600

Từ    11 – 20 m3/hộ/tháng

9.800

Từ    21 – 30 m3/hộ/tháng

11.500

Trên   30       m3/hộ/tháng

13.000

Hành chính, sự nghiệp

Theo thực tế sử dụng

11.000

Sản xuất vật chất

Theo thực tế sử dụng

                     11.500

Kinh doanh, dịch vụ

Theo thực tế sử dụng

13.000


(Giá trên đã bao gồm (5%) thuế giá trị gia tăng và bao gồm (10%) phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt).
Trân trọng thông báo./.