jQuery Slider
Chuyên mục hỏi đáp
Nội dung câu hỏi: Tôi đã thanh toán hóa đơn nước kỳ 7 và 8/2020 trên viettelpay vào khoảng 7h30 ngày 23/8/2020, nhưng trên trang web của tiwaco để vẫn chưa thanh toán. Vậy khi nào trên trang web mới xác nhận đã thanh toán tiền nước cho tôi
Câu trả lời:

Chào quý Khách Hàng!

Thanh toán online qua các kênh của ngân hàng, kênh thu hộ,... 

Khi thanh toán xong KH tra trên Web hiển thị vẫn còn nợ do tiền bên các kênh thu hộ chưa chuyển tiền qua tài khoản Cty nên vẫn hiển thị là nợ, nhưng sẽ không thanh toán được thêm lần nữa do hệ thống đã ghi nhận KH đã thanh toán qua kênh đó. 

Khi nào sẽ hiển thị hết nợ là khi bên đối tác thanh toán chuyển tiền qua CTy và được kế toán xác nhận, thường thì 1 ngày hôm sau (không kể ngày nghỉ/ lễ) đối tác mới chuyển tiền và đối soát với cty.

Khi đã thanh toán ở 1 kênh online hệ thống đã chấm nợ nên quý khách hàng yên tâm sẽ không có kênh khác thu tiền lần 2 (trừ trường hợp lỗi mạng/phần mềm).

Chân thành cảm ơn!