jQuery Slider
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
THANH TOÁN QUA VÍ VNPAY

1. CÁC KÊNH KHÁCH HÀNG CÓ THỂ THANH TOÁN TIỀN NƯỚC QUA CÁC KÊNH THANH TOÁN VNPAY


     1.1 Qua kênh của ngân hàng:


            - Tại quầy

            - Internet Banking

            - Mobile Banking

            - ủy nhiệm thu/ chi tự động

 

     1.2 Qua website:


            - https://www.vban.vn/ (website TMĐT của VNPAY)

            - http://tiwaco.com.vn/; http://cskh.tiwaco.com.vn/; (website của CN Tiền Giang)


     1.3 Qua các điểm thu là đối tác VNPAY: danh sách cập nhật theo link sau


            https://info.daily.airpay.vn/dai-ly/diem-giao-dich


     1.4 Qua kênh ví điện tử:


            - VnMart

            - VNPT Pay, Airpay......(vẫn đang mở rộng hợp tác với các Ví điện tử là đối tác VNPAY)


2. ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN QUA KÊNH NGÂN HÀNG


      2.1 Điều kiện sử dụng dịch vụ:


            - Có tài khoản/ thẻ mở tại các ngân hàng thực hiện thanh toán.

            - Đã đăng ký dịch vụ Internet Bankng và Mobile Banking tại Ngân hàng.

            - Có đủ số dư để thực hiện giao dịch.


      2.2 Đăng ký sử dụng:


            - Đăng ký tại các điểm giao dịch của các Ngân hàng.


3. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TIỀN NƯỚC QUA CÁC KÊNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN


      3.1 Thanh toán trên website: https://www.vban.vn/


             Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào website https://www.vban.vn/ để thực hiện thanh toán.


            

              Bước 2: Khách hàng chọn dịch vụ "Thanh toán hóa đơn".

                         Tại màn hình Thanh toán hóa đơn, Khách hàng chọn "Thanh toán Tiền nước".        Bước 3: Tại màn hình thanh toán hóa đơn tiền nước, Khách hàng chọn và nhập đầy đủ các thông tin thanh toán sau: Nhà cung cấp, Mã khách hàng(IDKH), số điện thoại và nhấn "Tiếp tục"


            

             Bước 4: Khách hàng chọn "Phương thức thanh toán" qua Ngân hàng cần thanh toán.


      

       3.2 Thanh toán trên website: http://tiwaco.com.vn/http://cskh.tiwaco.com.vn/ .


              Các bước thực hiện tương tự như trên.

            

 

Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang